Vodnický den 2015

13.06.2015 14:00

Parný den a příjemně vyhřátá voda v bazénu přilákaly k návštěvě plánského sportoviště za řekou spoustu návštěvníků, nejenom vodníčků. Děti si užívaly vodu a k tomu ještě bohatý program, který pro ně připravily nejrůznější plánské spolky, mezi kterými samozřejmě nemohly chybět ani Písničkové Froťánky se svými pěti stanovišti: zpívání písniček, malování záložek, běh v měsíčních botách, vodnické doupě a poznávačka kreslených ryb. Jen by mě zatraceně zajímalo, proč si všichni, děti i dospělí, pletli mníka jednovousého se štikou?

  Dětský ráj skončil přesně v 16:00, kdy navazoval další program pro dospělé, ale kdy taky začala pořádná bouřka. Černé mraky pokryly oblohu, spustil se prudký déšť a na nějaký čas se odpoledne dokonce rozsvítily i lampy, tak moc se setmělo! Spousta lidí utekla před bouřkou domů.

  Dospělým to letos s Vodnickým dnem tak úplně nevyšlo, ale děti se určitě vyřádily do sytosti. A o to hlavně šlo.

Fotografie určitě budou.

                                                                               Slávka Rokosová