Svatořehořská slavnost

10.03.2015 16:00

  Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, ale svatořehořští bojovníci, kteří za doprovodu svých rodičů dorazili, se tak moc styděli, že své krásně nazdobené papírové čepice a mečíky raději nechali schované. Marně je rodiče přemlouvali, aby se do "zbroje" oblékli. Jen v cíli svatořehořehořského průvodu se jeden bojovník uvolil čepici obléknout, ale fotit se mu taky zrovna nechtělo. S družičkami to bylo přece jen o malinko lepší a jedna nám dokonce zazpívala sólovou písničku, za což si vysloužila velký potlesk a odměnu v taštičce.

  Svatý Řehoř byl velkým příznivcem vzdělání. Byl pověstný svým vykupováním mladých otroků, které pak dával vyučit svobodným uměním, proto se  dětem představilo a průvod doprovodilo sedm svobodných umění v podání dospělých: Gramatika, Rétorika, Dialektika, Aritmetika, Geometrie, Astronomie a Hudba. Děti se od nich dozvěděly, co všechno je mohou  naučit a proč se jim říká svobodná. 

  Paní učitelky v družině s dětmi secvičily malý připravený "řehořský" program, a patří jim za to velké poděkování. K jeho realizaci na slavnosti však už nedošlo, protože aktéři se z různých důvodů nakonec nedostavili. O to větší bylo moje překvapení, že naši dětskou slavnost přišli navštívit a také i po cestě průvodu se přidávali dospělí, kteří měli zájem se něco o sv. Řehořovi, původu a historii slavností dozvědět. Dokonce tak moc, že mne jedna manželská dvojice požádala, abych s nimi šla do restaurace a u sklenice dobrého moku jim o tom řekla něco víc. 

Na přípravě a realizaci slavností se kromě paní učitelek v družině podílelo ještě několik dalších dobrých lidiček, proto i jim chci poděkovat. Jsou to: Bláža Havlíková, Lída Nechvátalová, Alena Kolářová, Mirka Štefanová, Marcela Svobodová, Věra Šimánková, Josef Holický a za Klub plánských dam Zdena a Eva Holické a Lída Sudová. 

Celou slavnost jsme zakončili více než sladce, jak se můžete přesvědčit i z pořízených fotografií .

                                        Slávka Rokosová