Sluníčkový den

27.06.2012 16:00

 Myslím, že když řeknu, že se  Sluníčkový den s Písničkovými Froťánky vydařil, budou se mnou určitě souhlasit všichni, kteří se poslední Froťánkové akce v tomto školním roce zúčastnili. 

  Samozřejmě, že jsme opět nezačali přesně na čas, protože ještě asi dalších deset minut přibíhaly další a další sluníčkově naladěné a oblečené děti i s maminkami, ale to učitě nikomu nevadilo. Všichni totiž moc dobře víme, jak to chodí, když se malé děti někam vypravují a co všechno musí maminka ověšená ze všech stran dětmi stihnout. Hezky jsme se se všemi přivítali a vydali jsme se průvodem Planou, kolem sídliště a nádraží. Cestou, a pak i na hřišti se k nám stále přidávaly ještě další děti. Na trase jsme zanechali několik sluníček zapíchnutých v trávě, nebo pověšených na keří, ale děti po cestě moc sluníček nechávat nechtěly. Těšily se totiž, že si s nimi vyzdobí až své nové nádherné dětské hřiště za rybníkem, aby se na ně mohly ještě nějaký čas pěkně koukat. Ani jsem se jim nedivila, protože na tohle hřiště určitě chodí rády a často. V Příčné ulici už na nás čekala na koních sluneční družina - sluníčko s duhovou a červánkovou vílou, aby nás doprovodily na hřiště. Tam už děti radostně navěsily zbylá papírová sluníčka na keříky a přišly se naučit písničku, kterou pak poprosily "velké" sluníčko, aby krásně o prázdninách svítilo. Se sluníčkem jsem si chvíli povídala. Vysvětlilo nám, že zrovna dneska zatáhlo závěsy, jinak by na průvod bylo moc horko. Ale o prázdninách to prý pěkně rozpálí, aby si děti pořádně užily koupání a že určitě využije i červánkovou a duhovou vílu, protože krásné červánky i duha na letní oblohu patří. Nakonec si děti v altánku rozebraly připravená sluníčková štěstíčka, ve kterých měly sladký symbolický košíček s marcipánovým sluníčkem a obláčky a ještě leccos na hraní do kapsy.

  Děti si šly hrát, měly jsme tudíž možnost si pak s dospělými chvíli pohovořit. Jedna babička zavzpomínala na doby, kdy sama měla malé děti, bohužel tehdy, kdy "nic takového nebylo". Maminky mi řekly, že se jim nejen Sluníčkový den, ale celý projekt Písničkových Froťánků  velmi líbí. Z takové poklony jsem měla velkou radost, protože to je nejen pro mne, ale i pro mé pomocníky jediná odměna, kterou za své hodiny přípravných prací máme. A věřte, že ty už se počítají na stovky.

  Na závěr bych chtěla poděkovat své kolegyni Aleně Kolářové a jejímu synovi Ondrovi, že se mnou obětavě akci připravovali, i když se jí nakonec účastnit nemohli, rančerkám ze Samot Dáše a Anežce Hálovým s Martinou Menglerovou, že přijely na svých koních a bravurně zahrály sluneční družinu, mládencům v altánu, jejichž jména neznám, kteří ochotně pomohli s ohradou pro koně,  Marcele Svobodové za nezištně poskytnutou přepravu a pomoc na místě konání, Jarušce Pánkové za fotodokumentaci, Františku Doubkovi za drobnou výpomoc, i když ve finále se také nemohl dostavit, paním učitelkám z MŠ Pohádka, že s dětmi připravily sluníčka na rozvěšení a také svému synovi Standovi, že nakoupil a na svých zádech bez žbrblání přinesl suroviny k výrobě sluníčkových košíčků.

 A nakonec vám posílám ještě celou písničku, ze které jsem vás naučila první a omylem třetí sloku místo druhé:

Slunce zlaté

Slunce zlaté, slunce zlaté, sluníčko kulaté.

Upřeď krásnou zlatou niť,

o prázdninách pěkně sviť.

Slunce zlaté, slunce zlaté, sluníčko kulaté.

 

Mráčkům se směj, mráčkům se směj, červánkům záři dej.

Skřítci běží z palouku, 

víly tančí u doubku.

Mráčkům se směj, mráčkům se směj, červánkům záři dej.

 

Obláčku pluj, obláčku pluj, beránky namaluj.

Perly z rosy na trávu,

sypej ráno z rukávu.

Obláčku pluj, obláčku pluj, beránky namaluj.

 

Po prázdninách nashledanou! 

        Slávka Rokosová

Fotodokumentaci najdete tady