První Písničkové Froťánky v tomto školním roce s Jitrou a Skřivánkem

26.09.2012 16:00

No vida, jak jsme se po prázdninách zase krásně sešli u písniček! A tentokrát jich bylo opravdu hodně. Dětský soubor Skřivánek s paní učitelkou Irenou Machanderovou  nám jich zazpíval pět: tři lidové, jednu pohádkovou a jednu z dílny pánů Svěráka a Uhlíře. Ke zpěvu nám děti i zahrály na flétničky a různé klapací hudební nástroje. Opravdu, bylo to moc krásné. Folklórní soubor Jitra si připravil  pásmo z osmi lidových blaťáckých písní, které předtím předvedl v sobotu na slavnosti svěcení zvonů v Soběslavi. Zpěv byl doprovázen hrou na tradiční blaťácké hudební nástroje: dudy, klarinet a dvoje housle, na které hrály děti - Anetka s Honzíkem. Celý soubor i sdětmi byl oblečen v nádherných vyšívaných blatských krojích. 

  Máme před sebou největší plánskou akci - Svatováclavské slavnosti. Náš kostel je zasvěcen sv. Václavovi, patronu České země, proto jsme si připomněli, jak to s tím posvěcením - posvícením vlastně je. A sáhli jsme opravdu hluboko, až do dob krále Šalomouna. 

  Jaké by to byly Písničkvé Froťánky, kdybychom se nenaučili nějakou lidovou písničku! Za pomoci zpěvaček a hudebníků z Jitry jsme se naučili píseň Leze brabeneček a s chutí si ji všichni zazpívali. Tady je, zpívejte s námi:

Leze brabeneček

1. Leze brabeneček, leze 

   z meze do meze. 

[: Dej ty si dudáčku pozor 

   kam on doleze.:]

2. Leze brabeneček, leze 

   z meze do meze. 

[:Dej  ty si houslisto pozor 

   kam on doleze.:] 

Po krásném pěveckém výkonu si všichni zasloužili odměnu, a tak si pochutnali na sladkých jihočeských hnětýnkách.

Děkuji moc oběma sborům za jejich vystoupení a opravdu velký obdiv patří paní učitelce Machanderové, že dokázala s dětmi připravit  bohaté vystoupení v tak krátké době.

Fotodokumentace zde

          Slávka Rokosová