Květnové Písničkové Froťánky s dětským souborem MŠ Pohádka Kašpárek a blaťáckým folklórním souborem Jitra

16.05.2012 16:00

    To byla nádhera! Lepší závěr naší Froťánkové sezóny jsme si ani nemohli přát. Navštívily nás hned dva soubory: dětský dramatický kroužek při MŠ Pohádka Kašpárek s paní učitelkou Alenou Bazgierovou a blaťácký folklórní soubor Jitra se svým vedoucím dudákem panem Vojtěchem Trubačem. Oba soubory byly ve Froťánkách poprvé a oba se zhostily svého poslání na výbornou.

    Děti nám zahrály s velkým nadšením pohádku O zvířátkách a loupežnících, bylo vidět, že si to užívají. Však my posluchači taky a moc nás všechny pobavila i hlasitá otázka jednoho chlapečka uprostřed představení, zda-li jeho kamarádovi nevypadl zub. Vypadl. Sám mi tu díru přišel pak ukázat. Děti jsou zkrátka bezprostřední a kouzelné, na tom se nic nemění.

    Dospělácký soubor Jitra se rozhodně nedal zahanbit a  všem zazpíval pásmo z blatských písní, které má připravené na setkání folklórních souborů v Kovářově 26.5.2012. A jak jinak, než s dudáckým a klarinetovým doprovodem. Bylo co poslouchat, ale bylo i na co koukat, protože muzikanti i zpěvačky byli oblečeni v blatských krojích. (Až na moji maličkost, protože se souborem zpívám krátce a kroj jsem si ještě nestihla udělat, za což se omlouvám.) Poslední písničku Vychází, zachází denice jsme se potom naučili za dudáckého doprovodu všichni a včetně rošťáckého dodatku s deseti slovy: kolo,kůň, marmeláda, kuře, ovečka, zebra, žirafa, král, maminka a tatínek jsme si ji i se souborem Jitra zazpívali. Tak pojďte taky:

Vychází, zachází denice

1. [: Vychází, zachází denice,                 

       okolo Zlukova nejvíce.:]

                          

2. [: Zlukovský kohouti zpívali,                  

       až je bylo slyšet do Prahy.:]                   

 

3. [: Do Prahy a z Prahy až domů,

       zrovna k mej panence do domu.:]

 

4. [:Líto mně, líto mně, k vám nesmím,

      zarost mně chodníček rákosím.:]

 

    [: Maminko, tatínku spěchejte,

       marmeládou kolo mazejte.:]

 

    [: Královi žirafa, zebra, kůň,

       ovečka, kuře mazali trůn.:]

 

No, a abychom dostáli i tradiční české pohostinnosti, na závěr nemohly chybět buchty a cukroví úplně pro všechny.

Fotodokumentaci najdete zde.

Všem účinkujícím moc děkuji, byli jste skvělí!

     Slávka Rokosová