Písničkové Froťánky 10/2014

22.10.2014 13:30

Kdo si hraje, nezlobí. Letitá moudrost, která se nám opět potvrdila. Venku typická podzimní plískanice, to většinou s dětmi není doma k vydržení, jak s nimi všichni čerti šijou, ale nám bylo v obřadce velice příjemně. Na Froťánky se tentokrát přišlo podívat asi třicet pět dětí, a světe div se, skutečně ani moc nezlobily. Na programu jsme totiž měli samé dětské hry, což se dětem náramně zamlouvalo a vůbec jim nevadilo, že tyto hry jsou více než sto let staré.

 První jsme si zahráli hru "Já mám doma strakatého pejska", při které děti chodí v kole, zpívají a podle písničky se křížením rukou postupně splétají do věnečku a potom zase rozplétají. Museli jsme udělat kolečka dvě, jedno malé a okolo něho druhé větší, aby si všechny děti mohly zahrát najednou.

Já mám doma strakatého pejska,

on mi hlídá vraného koníčka,

má matička plné ruce kvítí,

není možno věneček uvíti (rozplísti).

Pomoz, pomoz, má Andulko (a další jména), věneček uvíti (rozplísti).

  Jako druhou jsme si zahráli hru "Na klobásu", kterou jsme měli v plánu již na minulých Froťánkách. Tentokrát se při ní děti opravdu vyřádily, a kdo chodil s klobásou, náramně si to užíval a při závěrečném kolečku opravdu frčel, jen aby tou klobásou nedostal. Hráli jsme to raději ve dvou skupinách po sobě, aby na to běhání byl dostatečně velký prostor a děti se nezranily. 

 Před třetí hrou "Mysliveček časně vstává" musely některé děti odejít, protože měly hudební kroužky. Zbývající děti již proto mohly zpívat i hrát všechny najednou. Tato hra není nijak náročná, a aby byla ještě zajímavější, zrytmizovali jsme si ji: při prvních dvou verších děti do rytmu dělaly kolečko lehkým běhovým krokem, pak přešly do chůze a dupání a při slovech cup, cup, cup snožmo skákaly a pravou ručičkou při tom znázorňovaly zajíčka. Naučily jsme se jen první sloku, protože na druhou už nebyl čas. Teď vám posílám i druhou.

Mysliveček časně vstává,                                   Šel myslivec do hájíčka,

na zajíčka pozor dává.                                       a přišel tam na zajíčka.

Mysliveček dup dup dup,                                     A  zajíček cup cup cup,

a zajíček cup cup cup.                                        mysliveček dup dup dup.

Při hrách jsme využili i rozpočítadlo, které jsme se učili už loni, proto ho opakovat nebudu a slova ke hře "Na klobásu" již máte od posledka také. 

   Legrace, smíchu i běhání jsme si na těchto Froťánkách užili víc než dost a dětem při tom i pěkně vytrávilo. Závěrečná sladká dobrůtka přišla k chuti všem.

Fotodokumentace se chystá.

                                            Slávka Rokosová