Národopisný večer v Plané nad Lužnicí k 70. výročí úmrtí Karla Weise

21.03.2014 18:00

Písničkové Froťánky čerpají spoustu informací z práce Karla Weise, ať již té, která byla publikována, nebo té, která je dosud nezveřejněna a uložena v archivech Blatského muzea ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí. Na sklonku 19. století Karel Weis k nám, do Plané nad Lužnicí, jezdil na letní pobyty. Pokládala jsem proto za samozřejmost na jeho počest uspořádat ve spolupráci s Blatským muzeem jak v Plané nad Lužnicí, tak i ve Veselí nad Lužnicí Národopisný večer k jeho 70. výročí úmrtí. První z Večerů se uskutečnil v Plané nad Lužnicí, protože jeho monumentální dílo "Český jih a Šumava v písni" vzalo počátek právě u nás v Plané. Na programu Večera účinkovali: houslista Tomáš Hubka - člen SOČR, u klavíru se vystřídali profesor Ladislav Dohnal, Hana Semrádová - učitelka ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře a její žačka Jasmína Rokosová. O zpěv se postaral plánský Strýctet, Tetičky z Froťánků v blatských krojích, sólisté František Doubek, Zdeněk Žalud a sólistky - žačky ZUŠ Oskara Nedbala Kateřina Staňková a Celestina Vaverková pod vedením Hany Žvachtové. Posluchači uslyšeli nejen písně sebrané K. Weisem, ale i něco z jeho tvorby - 1. a 3. větu ze Suity pro housle a klavír a výtah z klavírní skladby Vzpomínky na naši Národopisnou. Zazněla i jeho předmluva k prvnímu vydání Blaťáckých písní v podání mistra mluveného slova Josefa Holického, který v závěru Večera také pozval návštěvníky k úplně stejnému banketu, jaký Karel Weis vystrojil po premiéře své první opery Viola pro její sólisty. Všem vám patří velký dík! Ale nejen vám, poděkování patří také městu Planá nad Lužnicí, v čele se svým zpívajícím starostou - Strýcteťákem Jiřím Šimánkem (na fotce první zleva v horní řadě), za poskytnutí prostor k uskutečnění celé akce a další dík posílám Blažence Havlíkové a Tetičkám - Aleně Kolářové, Evě Dvořákové, Mirce Štefanové a Libě Nejedlé za pomoc při uspořádání banketu a také mým synům Michalovi - za grafické vypracování plakátu a pozvánek a Stanislavovi za nezbytné technické zázemí. 

Jestli byl Večer úspěšný, to musí posoudit jeho posluchači sami.

Fotodokumentace tady

                                                    Slávka Rokosová