Masopusní Písničkové Froťánky 2/2014

26.02.2014 15:00

  Masopust už nám klepe na dveře, za pouhé tři dny se vydá na svou veselou cestu plánský masopustní průvod, a tak je opravdu nejvyšší čas na poslední informace. S dětmi jsme si trochu zopakovali, co jsme si říkali na minulých Froťánkách a také zazpívali písničku "Lidmouce, Krašlouce", kterou jsme se naučili v lednu. Masopustní povídání jsme dnes věnovali "Růžičkové koledě", aby také děti věděly, jak se slaví masopust i jinde, kupř. na Doudlebsku. Pro děti jsem připravila několik barevných obrázků vyfešákovaných koledníků s jejich nádhernými klobouky se 365 růžičkami a řekli jsme si něco o jejich tanci a koledě. Abychom nezůstali jen u povídání, naučili jsme se další písničku, která k masopustu patří:

ŠLA JEST BABULENKA

1. Šla jest babulenka na vysoké hory,                                                 3. Šla jest babulenka na vysoké lesy,

    našla z kozulenka jenom její rohy.                                                      našla z kozulenka jenom její fousy.

    Tu maxa kororát, tu maxa, tu taxa,                                                     Tu maxa libera, tu maxa, libraxa,

    ty beránky, tutanky, z kozulenka rohy.                                                liberanty, tulanky, z kozulenka fousy.

 

2. Šla jest babulenka na vysoké skály,

    našla z kozulenka jenom její špády.

    Vysokej hejdala, vysokej vranatej

    nóbrštajnek vinkatej, z kozulenka špády.

  S "Babulenkou" jsme se dostali až na Stachy, protože přesně tuhle praštěnou písničku zpívala na Staších každý rok "stará Holubka", když ji o masopustním průvodu nosili v nůši. S dětmi jsme si za vydatné pomoci všech maminek, tatínků, babiček a dědečků zazpívali pouze první sloku, protože víc by si děti těžko zapamatovaly, když jsou slova tak chaotická. Celý text však dostaly všechny děti domů, a tak si ji mohou vyzpěvovat se svými rodiči doma.   

  Letošní zima si zřejmě umínila, že zkrátka nebude a ať si ji lidi představují jak sami chtějí. Přesně tohle byl úkol pro naše malé herce a zpěváčky z dramatického sborečku Kašpárek z naší MŠ Pohádka. Za vedení svých paní učitelek Bazgierové a Šůnové děti stavěly sněhuláka, jezdily na saních, taky se pěkně vyklopily a válely s takovým zaujetím, že si každý z přítomných diváků milerád ten sníh jen domyslel. Děti k tomu zpívaly a odvedly tak pořádný kus práce, jak se sluší a patří. Všem dětem i paním učitelkám moc děkuji.

  Naše masopustní putování jsme zakončili - jak jinak - u nás v Plané nad Lužnicí a děti přišel ve své masopustní podobě pozdravit náš pan starosta a něco jim o své masce také pověděl.

  A pak už byly na řadě pro každého masopustní omalovánky a sladká tečka.

                                   Slávka Rokosová