Jihočeský zpěváček

29.03.2014 14:00

S velkou lítostí musím oznámit všem, kteří čekají na zprávu o soutěži Jihočeský zpěváček v Kovářově, že obě naše soutěžící dívky onemocněly, a proto se nemohly na soutěž dostavit. Děvčata, přeji vám brzké uzdravení!

                                           Slávka Rokosová